Chính sách bảo mật

Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân Của Khách Hàng

“Công Ty Cổ Phần TT&T” cam kết bảo mật an toàn tuyệt đối thông tin cá nhân của khách hàng theo chính sách bảo vệ thông tin của doanh nghiệp và các quy định của pháp luật Việt Nam. Dưới đây là những điều khoản cụ thể:

Mục Đích Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

 1. Thu Thập Dữ Liệu:

  • Thông tin cá nhân bao gồm: email, số điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, và địa chỉ khách hàng (thành viên) được thu thập khi đăng ký sử dụng dịch vụ nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.
  • Thành viên chịu trách nhiệm bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.
  • Ứng dụng có thể lưu trữ ảnh để hỗ trợ các chức năng như chat, cập nhật ảnh đại diện.
  • Yêu cầu truy cập camera và thư viện/bộ nhớ để hỗ trợ người dùng trong việc chụp ảnh, tải ảnh và lưu trữ.
 2. Phạm Vi Thu Thập Thông Tin:

  • Thông tin thành viên được sử dụng để cung cấp dịch vụ, gửi thông báo và ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản.

Thời Gian Lưu Trữ Thông Tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Thông tin cá nhân sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi.

Người Hoặc Tổ Chức Có Thể Tiếp Cận Thông Tin

 • Các đối tác cung cấp dịch vụ cho chúng tôi được phép tiếp cận thông tin cần thiết để thực hiện đơn hàng và tuân thủ các quy định bảo mật.
 • Các bên thứ ba có thể truy cập hoặc xử lý thông tin cá nhân khi cung cấp dịch vụ liên quan.
 • Chúng tôi có trách nhiệm tiết lộ thông tin cá nhân khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp.

Địa Chỉ Đơn Vị Thu Thập Và Quản Lý Thông Tin

Tên Doanh Nghiệp: Công Ty Cổ Phần Thương Mại DV TT&T

 • Trụ Sở Chính: Số 21 Đường Phượng Hoàng, Phường Đông Cương, TP. Thanh Hoá
 • Điện Thoại: 0989.993.035 – 0964.804.629
 • Email: thuongmaidichvu3t@gmail.com

Phương Thức Tiếp Cận Và Chỉnh Sửa Dữ Liệu

 • Thành viên có thể tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân bằng cách đăng nhập vào tài khoản.
 • Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của ứng dụng.