Hình ảnh hoạt động

Cập nhật hình ảnh hoạt động triển khai dự án lắp đặt, sửa chữa, bảo hành điều hòa và các thiết bị điện lạnh do các Chuyên Gia Điều Hòa triển khai tại Hà Nội